Fra den 25. maj 2018 gælder der nye regler for, hvordan virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal behandle personoplysninger. Denne skrivelse oplyser om, hvordan Vejlauget Håbets Allé m.fl. opfylder kravene.

Dataansvarlig er Vejlauget Håbets Allé m.fl. v/den til enhver tid værende formand – se nærmere kontaktinfo på www.haabetsalle.com.

Generelt

Generelt behandler vejlauget kun personoplysninger til bestemte formål og ud fra vores legitime interesser eller for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål. Vi behandler kun almindelige personoplysninger. Modtager vi følsomme personoplysninger slettes de straks, vi bliver bekendt med dem. Vi sletter personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os.

Nedenfor er en mere konkret information om vejlaugets håndtering af personoplysninger.

Hvilke personoplysninger har vi om vores medlemmer og hvordan behandler vi dem?

Vejlauget Håbets Allé m.fl. fører en oversigt over adresserne på de ejendomme som medlemmerne ejer inden for vejlaugets område, samt en oversigt over medlemmernes kontingentbetalinger.

Disse oplysninger bruges primært til at administrere medlemsrettigheder og -pligter og til varetagelse af vejlaugets legitime interesser, f.eks. til:

  • at kontakte medlemmerne
  • at indkalde medlemmerne til generalforsamlinger
  • at informere medlemmerne om relevante forhold inden for vejlaugets formål
  • at foretage kontingentopkrævninger
  • at vise en medlemsliste på foreningens hjemmeside

Herudover kan vejlauget have andre personoplysninger, som medlemmerne selv har givet til os, f.eks. i forbindelse med anmodning om reparationer af vejen eller fortovene, ved plantning af træer, ved tilmelding til arrangementer, ved fremsendelse af forslag til generalforsamlingen eller ved udlæg for udgifter som refunderes af vejlauget. Disse oplysninger kan være f.eks. medlemmets navn, e-mailadresse, telefonnummer og bankkontonummer.

Vi kan desuden have situationsfotos fra sociale arrangementer m.v., hvor medlemmer er afbildet.

Udover at vi offentliggør en medlemsliste på vores hjemmeside, og viser situationsfotos, hvor der er afbildet medlemmer på vores hjemmeside, videregives personoplysninger kun som led i varetagelsen af vejlaugets opgaver. Det kan f.eks. være til en entreprenør, der skal udføre en opgave ved et medlems ejendom eller til en ejendomsmægler som led i salget af medlemmets ejendom.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring.

Hvilke personoplysninger har vi om andre (leverandører m.fl.)?

Vi indsamler ikke personoplysninger om ikke-medlemmer, men opbevarer evt. personoplysninger, der er indeholdt i den korrespondance vi fører med ikke-medlemmer. Det kan dreje sig om navn, adresse, firmatilknytning, titel, bankforbindelse, kontooplysninger og lignende almindelige personoplysninger.

Oplysningerne bruges alene til opfyldelse af vores kontraktmæssige forpligtelser og til opfyldelse af lovkrav, dvs. til:

  • kommunikation med kontaktperson eller leverandør
  • betaling af fakturarer
  • bogføring

Sådan beskytter vi de oplysninger, vi har

Vi opbevarer oplysninger om adresser på medlemmer og kontingentbetalinger hos vejlaugets kasserer på en pc, der er sædvanligt beskyttet med antivirusprogram, firewall osv. samt adgangskode.

Andre digitale oplysninger opbevares primært hos det bestyrelsesmedlem de er tilgået, men kan også opbevares hos andre bestyrelsesmedlemmer. Opbevaringen sker på pc’ere, der er sædvanligt beskyttede med antivirusprogram, firewall osv. samt adgangskode.

Personoplysninger, der indgår i bogføringsbilag opbevares i fysiske ringbind, som opbevares hos kassereren. Bogføringsbilag videregives midlertidigt til foreningens interne revisor til brug for dennes revision af foreningens årsregnskab.

Vi sletter personoplysninger, når det ikke længere tjener et formål at opbevare dem.

Hvad betyder reglerne om personoplysninger for dig?

Du kan til enhver tid få indsigt i de personoplysninger vejlauget har om dig. Du har ret til at få udleveret dine personoplysninger og du kan herudover kræve, at vi sletter eller korrigerer forkerte oplysninger.

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet til vejlauget. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag.

Hvis du ønsker indsigt eller mulighed for at korrigere dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at tilbagekalde et afgivet samtykke, skal du kontakte den dataansvarlige i vejlauget.

Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over vejlaugets behandlingen af dine personoplysninger, skal du kontakte den dataansvarlige i vejlauget.

Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K

 

Læs også om...

Håbets Allé 12, 32, 55 og 57 - Erhverv på Håbets A...

En blandet landhandel Af Søren Peder Sørensen

Håbets Allé var fra de første år en blandet landhandel af villaer, erhvervsvirksomheder og forretninger. Stort set ethvert håndværk var repræsen [ ... ]

Læs mere...
Håbets Alle - 100 år

Håbets Allé fejrer 100 år Et af Brønshøjs ældste villakvarterer rummer en rig historie med bl.a. Busters Verden og Astrid Lindgren Håbets Allé fejrer denne sommer 100 år. Begivenheden fejre [ ... ]

Læs mere...
Håbets Alle 6. Kul og koks forretning

Brønshøjs ældste brændselsforretning blev grundlagt i 1916 på Håbets Allé nr. 6. Det var dengang, hvor der blev fyret med kul og koks i kakkelovnene. De fleste lejere i etageejendomme fik deres [ ... ]

Læs mere...
Håbets Alle 51. Studenterhybel for Simon Spies

Trods sin korte og så godt som anonyme tid på Håbets Allé efterlod Simon Spies sig et varigt minde. Dengang var han blot omkring de 17 år, netop flyttet fra hjemmet i Helsingør. Og med kun få p [ ... ]

Læs mere...
Andre artikler