I gamle dage havde Håbets Allé sin egen ukronede sognekonge. Han hed Lauritz Hansen og var snedkermester og i mange år formand for Brønshøj Grundejerforening.

 

Lauritz Hansen stammede fra Husum og var blandt de første snedkermestre på Håbets Allé. Han var en meget driftig mand, der nød godt af den store byggeaktivitet, der fandt sted i Brønshøj i de førte årtier af 1900 tallet.

I 1909 opbyggede han et snedkerværksted i kælderen på adressen H.A. nr. 44. I de kommende år voksede hans forretning, og i 1916 byggede han værkstedet på H.A. nr. 37, der hvor Erik Petersen i dag bor og har snedkerværksted.
Da han forretning gik bedst havde han op mod 50 svende ansat. Udover byggeprojekter i Brønshøj opførte han også huse på bl.a. Strandvejen, har Lauritz Hansens datter Anne Sofie Karoli Gerhard fortalt.

Én af hans dygtige svende hed Kr. Hansen. Han var en lille mand, der på fotos genkendes på sin kasket og støvler. Han blev kaldt for Snorketræet, fordi han altid gik rundt med en pibe, der lød sådan.

Det siger noget om Lauritz Hansens generøsitet, at han belønnede sin trofaste svend med at lade huset H.A. nr. 41 bygge, hvor Kr. Hansen, der var ugift, kunne bo sammen med sin søster. Samt at han to gange om året kørte søskendeparret til St. Heddinge i sin bil, så de kunne aflægge deres familie et besøg.

Trafiktælling
I mange år var Lauritz Hansen formand for Brønshøj Grundejerforening, og når der opstod stridigheder på Håbets Allé var det ham, der trådte til for at rede trådene ud.

Nu afdøde Gunnar Hansen kan berette om, at der på et tidspunkt i 1930erne opstod klager over megen gennemkørende trafik på Håbets Allé.

"Jeg kan huske, at Lauritz Hansen tog affære og ved egen person foretog en trafiktælling, hvor han lavede statistik over antallet af de forskellige køretøjer, cykler, hestekøretøjer, biler osv. der passerede ad Håbets Allé. Hvad der kom ud af trafiktællingen, husker jeg ikke, men alene det, at Lauritz Hansen gik ind i sagen viste, at det var et emne, som mange var optaget af" fortalte Gunnar Hansen.

En anden gang klagede naboer over røg fra skorstenen, der tilhørte bageriet på hjørnet af Håbets Allé og Karlstads Allé.
"En dag mødte jeg Lauritz Hansen. Han havde stået i flere timer og holdt skorstenen under observation. Jeg kan huske, at han sagde, at den skorsten ikke gav så meget røg af sig, at det kunne genere noget, og derved blev det." husker Gunnar Hansen.
I 1935 solgte Lauritz Hansen værkstedet. Han byggede huset ved siden af, i Håbets Allé nr. 39 (den nuværende præstebolig). Der blev holdt et stort rejsegilde for svende, naboer og andre forretningsforbindelser.

I årene herefter helligede Lauritz Hansen sig bl.a. jobbet som formand for Østifternes Kreditforening. Efter hans død overtog hans søn, landsretssagfører Karoli Hansen, boligen i nr. 39.

Læs også om...

Gadens historie - Interview med Lars Cramer

Håbet om en lys fremtid Håbets Allé skød op på en åben mark med græssende kreaturer og storke på jagt efter frøer Af Søren Peder Sørensen - Med sine 100 år hører Håbets Allé til den  [ ... ]

Læs mere...
Håbets Alle 36. Lasses æbletræ og Astrid Lindgren....

Med et uanmeldt besøg i oktober 1996 var det Astrid Lindgren selv, der røbede sin private tilknytning til Håbets Allé i årene fra 1926 til 1929 Af Søren P. Sørensen En lørdag i oktober 1996  [ ... ]

Læs mere...
Hvem har boet i dit hus?

Hvem boede på Håbets Allé? Kilde: Københavns Boligregister 1919/1929. Målebrevsprotokol, Stadskonduktørembedet Ottiliavej.
Håbets Allé nr. 1
Byggesag 1903
Husregister 1919:
Trikotagehandler Ell [ ... ]

Læs mere...
Håbets Alle 51. Studenterhybel for Simon Spies

Trods sin korte og så godt som anonyme tid på Håbets Allé efterlod Simon Spies sig et varigt minde. Dengang var han blot omkring de 17 år, netop flyttet fra hjemmet i Helsingør. Og med kun få p [ ... ]

Læs mere...
Andre artikler