I gamle dage havde Håbets Allé sin egen ukronede sognekonge. Han hed Lauritz Hansen og var snedkermester og i mange år formand for Brønshøj Grundejerforening.

 

Lauritz Hansen stammede fra Husum og var blandt de første snedkermestre på Håbets Allé. Han var en meget driftig mand, der nød godt af den store byggeaktivitet, der fandt sted i Brønshøj i de førte årtier af 1900 tallet.

I 1909 opbyggede han et snedkerværksted i kælderen på adressen H.A. nr. 44. I de kommende år voksede hans forretning, og i 1916 byggede han værkstedet på H.A. nr. 37, der hvor Erik Petersen i dag bor og har snedkerværksted.
Da han forretning gik bedst havde han op mod 50 svende ansat. Udover byggeprojekter i Brønshøj opførte han også huse på bl.a. Strandvejen, har Lauritz Hansens datter Anne Sofie Karoli Gerhard fortalt.

Én af hans dygtige svende hed Kr. Hansen. Han var en lille mand, der på fotos genkendes på sin kasket og støvler. Han blev kaldt for Snorketræet, fordi han altid gik rundt med en pibe, der lød sådan.

Det siger noget om Lauritz Hansens generøsitet, at han belønnede sin trofaste svend med at lade huset H.A. nr. 41 bygge, hvor Kr. Hansen, der var ugift, kunne bo sammen med sin søster. Samt at han to gange om året kørte søskendeparret til St. Heddinge i sin bil, så de kunne aflægge deres familie et besøg.

Trafiktælling
I mange år var Lauritz Hansen formand for Brønshøj Grundejerforening, og når der opstod stridigheder på Håbets Allé var det ham, der trådte til for at rede trådene ud.

Nu afdøde Gunnar Hansen kan berette om, at der på et tidspunkt i 1930erne opstod klager over megen gennemkørende trafik på Håbets Allé.

"Jeg kan huske, at Lauritz Hansen tog affære og ved egen person foretog en trafiktælling, hvor han lavede statistik over antallet af de forskellige køretøjer, cykler, hestekøretøjer, biler osv. der passerede ad Håbets Allé. Hvad der kom ud af trafiktællingen, husker jeg ikke, men alene det, at Lauritz Hansen gik ind i sagen viste, at det var et emne, som mange var optaget af" fortalte Gunnar Hansen.

En anden gang klagede naboer over røg fra skorstenen, der tilhørte bageriet på hjørnet af Håbets Allé og Karlstads Allé.
"En dag mødte jeg Lauritz Hansen. Han havde stået i flere timer og holdt skorstenen under observation. Jeg kan huske, at han sagde, at den skorsten ikke gav så meget røg af sig, at det kunne genere noget, og derved blev det." husker Gunnar Hansen.
I 1935 solgte Lauritz Hansen værkstedet. Han byggede huset ved siden af, i Håbets Allé nr. 39 (den nuværende præstebolig). Der blev holdt et stort rejsegilde for svende, naboer og andre forretningsforbindelser.

I årene herefter helligede Lauritz Hansen sig bl.a. jobbet som formand for Østifternes Kreditforening. Efter hans død overtog hans søn, landsretssagfører Karoli Hansen, boligen i nr. 39.

Læs også om...

Håbets Allé 23c,3.th. Fodboldspilleren Ole Madsen...

Indtil sin død i marts 2006 boede den berømte fodboldspiller Ole Madsen på Håbets Allé 23C,3.th. Ole Eduard Fischer Madsen – kendt som Ole Madsen – (21. december 1934 - 25. marts 2006) var e [ ... ]

Læs mere...
Håbets Allé 56 – Købmandshus og fabrik

Den eneste købmandsbutik lå i mange år på Håbets Allé 56. I 1917 blev ”Købmandshuset”, som det hed,  købt af en ung enkefru Olga Olsen. Det var i slutningen af 1. Verdenskrig, og i sta [ ... ]

Læs mere...
Lidt fakta om vejens historie

Af Søren Peder Sørensen Først kom storken. Så kom børnene.
For ret beset blev Håbets Allé placeret på en mark med søhuller, græssende kreaturer og storke på jagt efter frøer.
Siden blev ma [ ... ]

Læs mere...
Håbets Allé 3. Brønshøjs første posthus

Brønshøjs første posthus blev oprettet den 1. juni 1908 i lejede lokaler i den nyopførte ejendom i Håbets Allé nr. 3.
Før den tid havde der været et brevsamlingssted hos købmanden på hjørnet [ ... ]

Læs mere...
Andre artikler