Erik Bertelsen føjer sig til rækken af kendte forfattere, der har boet på Håbets Allé. I årene fra 1930 til 1935 sad han til leje på H. A. nr. 67, stuen, sammen med sin kone og lille datter.

Erik Bertelsen (1898-1969) var en kendt Limfjordsdigter, der bl.a. skrev "Blæsten går frisk over Limfjordens vande". Han debuterede med romanen Havets Børn (1921), mens han ernærede sig som fabriksarbejder efter at have opgivet en læreruddannelse på grund af en høreskade.

Fiskermiljøet og den vestjyske hjemstavn danner baggrunden for næsten alle hans romaner, hvoraf triologien Harboør-Folket (1938-1940) hører til hans kendteste.

Lærer Asger Fog, Svend Gønges Vej nr. 1, mødte ham som barn i Utterslev Mose, hvor Erik Bertelsen, der dengang var i begyndelsen af 30erne, studerede fugle. Den fælles store interesse for ornitologi skabte et venskab mellem de to, som varede ved indtil forfatterens død. Asger Fog fortæller, at en høreskade allerede på det tidspunkt hæmmede forfatteren. Man skulle råbe højt for at få ham i tale, men det lærte Asger Fog.

Hvad Erik Bertelsen ville på Håbets Allé vides ikke. Måske skal det tilskrives hans omflakkende natur, at han havnede her ved en tilfældighed. Men i hvert fald bevarede han tilknytningen til Brønshøj, også efter at han havde forladt Håbets Allé.
Af en brevveksling mellem René Jensen og Erik Bertelsens arving Birthe Michaelsen fremgår det, at familien boede her 4-5 år i 1930erne..

I brevet skriver datteren bl.a.:
"Desværre er det ikke meget jeg kan bidrage med, jeg var ikke ret gammel, da vi flyttede fra Fyn til København, først til en lejlighed på Teglstrupvej, og derfra (i 1931 eller 1932) til stueetagen i en villa på Håbets Allé 67 i Brønshøj. På førstesalen boede husets ejer fru Løndorff med sin søn, der havde sit eget énmands flyttefirma. Vi blev boende på denne adresse indtil 1934 eller 1935. Hvad min far arbejdede på i disse år ved jeg ikke, jeg var ikke gammel nok til at blive indviet i hans aktiviteter.."

Ifølge senere optegnelser fik familien Bertelsen, da de flyttede fra Håbets Allé, bopæl på Tryggevældevej 63, og i 1944 boede forfatteren Brønshøjgaardvej 9.

Siden flyttede han til Bogense på Fyn, hvor han opholdt sig indtil sin død i 1969.

Læs også om...

Håbets Allé 3. Brønshøjs første posthus

Brønshøjs første posthus blev oprettet den 1. juni 1908 i lejede lokaler i den nyopførte ejendom i Håbets Allé nr. 3.
Før den tid havde der været et brevsamlingssted hos købmanden på hjørnet [ ... ]

Læs mere...
Håbets Alle 57. Smedemester Georg A. Olsen

Håbets Allé 57 først blev solgt til Smedemester Georg A. Olsen, den 7. februar 1910. Georg A. Olsen var også kasserer i kvindeligt arbejderforbund og indledte på et tidspunkt et forhold til stif [ ... ]

Læs mere...
Håbets Allé 17. Brønshøj brugsforening

Brønshøj Brugsforening havde fra starten i 1912 til huse i Håbets Allé nr. 17. Men på grund af pladsmangel flyttede den allerede i 1914 over på den anden side, til Håbets Allé nr. 12, hvor den [ ... ]

Læs mere...
Håbets Alle 56 - Tilbageblik på min barn- og ungd...

Jeg kom til verden en varm sensommeraften i 1942. Mine første erindringer, som var i slutningen af krigen, oplevede jeg på Diakonissestiftelsen på Tuborg Vej, hvor jeg, som fortsat pattebarn, fulgt [ ... ]

Læs mere...
Andre artikler