Den eneste købmandsbutik lå i mange år på Håbets Allé 56.

I 1917 blev ”Købmandshuset”, som det hed,  købt af en ung enkefru Olga Olsen. Det var i slutningen af 1. Verdenskrig, og i starten var det svært at få friske vareforsyninger. Men hun var en dygtig købmand, og i løbet af få år fik hun en god forretning op at stå.

To år senere, i 1919, giftede hun sig med maskinmester Osvald Hansen, der indtil da havde boet hjemme hos sin mor i huset på den anden side, Håbets Allé 73.

Mens Olga passede butikken, startede Osvald sin lille erhvervsvirksomhed i huset under navnet Fabrikken ”Osvald”. Af en lille reklame tryksag fra 1930’erne kan man læse, at han specialiserede sig i vindskærme til åbne biler og til motorcykler samt til sidevogne. Han var også leveringsdygtig i radio-tilbehør og snurretoppe, som han selv havde opfundet.

Olga drev Købmandshuset til slutningen af 1960’erne, hvor butikken ophørte.

sps

Læs også om...

Håbets Allé 17. Brønshøj brugsforening

Brønshøj Brugsforening havde fra starten i 1912 til huse i Håbets Allé nr. 17. Men på grund af pladsmangel flyttede den allerede i 1914 over på den anden side, til Håbets Allé nr. 12, hvor den [ ... ]

Læs mere...
Hvem har boet i dit hus?

Hvem boede på Håbets Allé? Kilde: Københavns Boligregister 1919/1929. Målebrevsprotokol, Stadskonduktørembedet Ottiliavej.
Håbets Allé nr. 1
Byggesag 1903
Husregister 1919:
Trikotagehandler Ell [ ... ]

Læs mere...
Håbets Allé 23c,3.th. Fodboldspilleren Ole Madsen...

Indtil sin død i marts 2006 boede den berømte fodboldspiller Ole Madsen på Håbets Allé 23C,3.th. Ole Eduard Fischer Madsen – kendt som Ole Madsen – (21. december 1934 - 25. marts 2006) var e [ ... ]

Læs mere...
Interview med Gunnar Hansen - Håbets Alle 1935 - 2...

Håbets Allé. Det var sådan noget jævnt almindeligt. Sådan karakteriserer Gunnar Hansen de mennesker og den allé, som han flyttede til i 1935. Han var dengang 23 år, og nygift med Elly. Efter b [ ... ]

Læs mere...
Andre artikler