En syngende og talende Ford (Håbets Allé 56).

 

Tidsskriftet Nordisk Motor Industri bragte i et nummer i begyndelsen af 1920’erne denne artikel om

opfinder og vindskærmefabrikant Osvald Hansen, Haabets Allé 56.

 

For nogle Dage siden fik Redaktionen Besøg af Fabrikant O. Hansen fra Brønshøj, som ønskede at præsentere os for sin ”kinesiske Rolls Royce”, som han selv kalder sin smukke graa ”Ford”-Vogn.

”Er det da noget særligt ved Deres Vogn?” spørger vi.

”Det er li’e, hvad der er,” svarer Hr. Hansen:

”Den kan baade synge og tale – det er det, jeg gerne vil præsentere Dem for.”

Vi indrømmer, at vi kiggede lidt mistænksomt paa Hr. Hansen, da vi spurgte ”om det nu ikke var en lille skæmtsom Historie á la den grønlandske Kæmpeøgle fra Furesøen?”.

”Nej”, svarer Hr. H. smilende:

”Denne Historie” er rigtig nok – har De tid til at køre en lille Tur, skal De høre mit Automobil-Radio-Anlæg i Funktion. Ryvangen sender om ca. 18 Minutter, saa kan vi nyde Musik og Sang, medens vi kører – og De har saamænd godt af at komme en lille Tur bort fra alle Deres Manuskripter,” føjer han til.

Vi entrer ”Ford”’en, der i Mellemtiden har været parkeret bag ved Trinitatis Kirke, og lægger Stor-København bag os. Ud ad Dragør til gaar Turen. Vi stopper et Øjeblik; Hr. Hansen monterer en Ramme-Antenne pas Vognen, forbinder Ledningerne mellem Antennen og en Højttaler, sætter Lamperne paa Plads og ”søger” efter Ryvangen. Der gaar nogle Minutter, saa finder vi den, og vi hører den herligste ”Messingsuppe” baaret paa Æterens Bølger.

”Saa starter vi”, siger Hr. H., ”under Musikledsagelse til Dragør Badehotel.”

Vi har en kraftig Vind imod os; dette ødelægger dog ikke ”Optagelsen”; thi Hr. H.’s fortræffelige Vindskærm luner og dækker. Musiken bliver ved, klart og tydeligt, som sad vi ikke i en ”Ford”, men nedenfor en Orkestertribune. Saa hører den op, og en Stemme lyder:

”Gladiatorernes Indtogsmarsch af – osv.”,

og atter lyder Musiken, medens de spadserende forbavset kigger efter os, da Vognen ruller ind over Dragørs toppede Brosten. Ud for Badehotellet samler sig en Skare Mennesker, der beundrende lytter til ”Hr. Hansens dygtige Orkester”, og som klapper begejstret, da Musiknumret er spillet til Ende. Smilende kvitterer Hr. H. paa Ryvang-Dirigentens Vegne. Efter et lille Ophold vender vi Dragør Ryggen og Køleren mod København. Hr. H. fortæller os, at hele Radioanlægget er ”hjemmebygget”.

”Det er min Fyraftensfornøjelse, og saa praktisk har jeg indrettet det, at jeg i en Haandevending kan demontere det af Vognen her og fortsætte Underholdningen i min Villa i Brønshøj; men derude har jeg naturligvis en stor Luftantenne.”

”Mens vi husker det, De udstiller vel paa den store Automobil Industri-Udstilling d. 15. August?” spørger vi.

”Selvfølgelig,” svarer Hr. Hansen,

”På en dansk Udstilling hører de danske Osvalds Vindskærme hjemme – det er for resten den sidste forbedrede Model, De har foran Dem.”

Medens vi taler, er vi naaet ”hjem” igen; vi bliver ”losset af”, og den smarte Fabrikant sætter Fart paa mod Haabets Allé.

 

 

Læs også om...

Håbets Allé 23c,3.th. Fodboldspilleren Ole Madsen...

Indtil sin død i marts 2006 boede den berømte fodboldspiller Ole Madsen på Håbets Allé 23C,3.th. Ole Eduard Fischer Madsen – kendt som Ole Madsen – (21. december 1934 - 25. marts 2006) var e [ ... ]

Læs mere...
Håbets Alle 56 - Tilbageblik på min barn- og ungd...

Jeg kom til verden en varm sensommeraften i 1942. Mine første erindringer, som var i slutningen af krigen, oplevede jeg på Diakonissestiftelsen på Tuborg Vej, hvor jeg, som fortsat pattebarn, fulgt [ ... ]

Læs mere...
Interview med Gunnar Hansen - Håbets Alle 1935 - 2...

Håbets Allé. Det var sådan noget jævnt almindeligt. Sådan karakteriserer Gunnar Hansen de mennesker og den allé, som han flyttede til i 1935. Han var dengang 23 år, og nygift med Elly. Efter b [ ... ]

Læs mere...
Håbets Allé 56 – Købmandshus og fabrik

Den eneste købmandsbutik lå i mange år på Håbets Allé 56. I 1917 blev ”Købmandshuset”, som det hed,  købt af en ung enkefru Olga Olsen. Det var i slutningen af 1. Verdenskrig, og i sta [ ... ]

Læs mere...
Andre artikler