En syngende og talende Ford (Håbets Allé 56).

 

Tidsskriftet Nordisk Motor Industri bragte i et nummer i begyndelsen af 1920’erne denne artikel om

opfinder og vindskærmefabrikant Osvald Hansen, Haabets Allé 56.

 

For nogle Dage siden fik Redaktionen Besøg af Fabrikant O. Hansen fra Brønshøj, som ønskede at præsentere os for sin ”kinesiske Rolls Royce”, som han selv kalder sin smukke graa ”Ford”-Vogn.

”Er det da noget særligt ved Deres Vogn?” spørger vi.

”Det er li’e, hvad der er,” svarer Hr. Hansen:

”Den kan baade synge og tale – det er det, jeg gerne vil præsentere Dem for.”

Vi indrømmer, at vi kiggede lidt mistænksomt paa Hr. Hansen, da vi spurgte ”om det nu ikke var en lille skæmtsom Historie á la den grønlandske Kæmpeøgle fra Furesøen?”.

”Nej”, svarer Hr. H. smilende:

”Denne Historie” er rigtig nok – har De tid til at køre en lille Tur, skal De høre mit Automobil-Radio-Anlæg i Funktion. Ryvangen sender om ca. 18 Minutter, saa kan vi nyde Musik og Sang, medens vi kører – og De har saamænd godt af at komme en lille Tur bort fra alle Deres Manuskripter,” føjer han til.

Vi entrer ”Ford”’en, der i Mellemtiden har været parkeret bag ved Trinitatis Kirke, og lægger Stor-København bag os. Ud ad Dragør til gaar Turen. Vi stopper et Øjeblik; Hr. Hansen monterer en Ramme-Antenne pas Vognen, forbinder Ledningerne mellem Antennen og en Højttaler, sætter Lamperne paa Plads og ”søger” efter Ryvangen. Der gaar nogle Minutter, saa finder vi den, og vi hører den herligste ”Messingsuppe” baaret paa Æterens Bølger.

”Saa starter vi”, siger Hr. H., ”under Musikledsagelse til Dragør Badehotel.”

Vi har en kraftig Vind imod os; dette ødelægger dog ikke ”Optagelsen”; thi Hr. H.’s fortræffelige Vindskærm luner og dækker. Musiken bliver ved, klart og tydeligt, som sad vi ikke i en ”Ford”, men nedenfor en Orkestertribune. Saa hører den op, og en Stemme lyder:

”Gladiatorernes Indtogsmarsch af – osv.”,

og atter lyder Musiken, medens de spadserende forbavset kigger efter os, da Vognen ruller ind over Dragørs toppede Brosten. Ud for Badehotellet samler sig en Skare Mennesker, der beundrende lytter til ”Hr. Hansens dygtige Orkester”, og som klapper begejstret, da Musiknumret er spillet til Ende. Smilende kvitterer Hr. H. paa Ryvang-Dirigentens Vegne. Efter et lille Ophold vender vi Dragør Ryggen og Køleren mod København. Hr. H. fortæller os, at hele Radioanlægget er ”hjemmebygget”.

”Det er min Fyraftensfornøjelse, og saa praktisk har jeg indrettet det, at jeg i en Haandevending kan demontere det af Vognen her og fortsætte Underholdningen i min Villa i Brønshøj; men derude har jeg naturligvis en stor Luftantenne.”

”Mens vi husker det, De udstiller vel paa den store Automobil Industri-Udstilling d. 15. August?” spørger vi.

”Selvfølgelig,” svarer Hr. Hansen,

”På en dansk Udstilling hører de danske Osvalds Vindskærme hjemme – det er for resten den sidste forbedrede Model, De har foran Dem.”

Medens vi taler, er vi naaet ”hjem” igen; vi bliver ”losset af”, og den smarte Fabrikant sætter Fart paa mod Haabets Allé.

 

 

Læs også om...

Håbets Allé 56: Små historier om livet i Købmandsh...

  Små historier om livet i Købmandshuset på Håbets Allé 56, skrevet af Asta Olsen, der var Olga og Osvald Hansens niece, og som boede i huset til 1978:   DEN GLEMTE TE-SKUFFE Da fas [ ... ]

Læs mere...
Hvem har boet i dit hus?

Hvem boede på Håbets Allé? Kilde: Københavns Boligregister 1919/1929. Målebrevsprotokol, Stadskonduktørembedet Ottiliavej.
Håbets Allé nr. 1
Byggesag 1903
Husregister 1919:
Trikotagehandler Ell [ ... ]

Læs mere...
Håbets Allé 12: Erindringer fra børnehaven "Det Gu...

Bagest til venstre ses Fru Scharff som var leder af børnehaven 1947-1972. De to pædagogmedhjælpere var: Til venstre: Vistnok Ulla(?). Til højre: Birthe Jensen. Bagerste række: Michael Thyge [ ... ]

Læs mere...
Håbets Allé 17. Brønshøj brugsforening

Brønshøj Brugsforening havde fra starten i 1912 til huse i Håbets Allé nr. 17. Men på grund af pladsmangel flyttede den allerede i 1914 over på den anden side, til Håbets Allé nr. 12, hvor den [ ... ]

Læs mere...
Andre artikler