En syngende og talende Ford (Håbets Allé 56).

 

Tidsskriftet Nordisk Motor Industri bragte i et nummer i begyndelsen af 1920’erne denne artikel om

opfinder og vindskærmefabrikant Osvald Hansen, Haabets Allé 56.

 

For nogle Dage siden fik Redaktionen Besøg af Fabrikant O. Hansen fra Brønshøj, som ønskede at præsentere os for sin ”kinesiske Rolls Royce”, som han selv kalder sin smukke graa ”Ford”-Vogn.

”Er det da noget særligt ved Deres Vogn?” spørger vi.

”Det er li’e, hvad der er,” svarer Hr. Hansen:

”Den kan baade synge og tale – det er det, jeg gerne vil præsentere Dem for.”

Vi indrømmer, at vi kiggede lidt mistænksomt paa Hr. Hansen, da vi spurgte ”om det nu ikke var en lille skæmtsom Historie á la den grønlandske Kæmpeøgle fra Furesøen?”.

”Nej”, svarer Hr. H. smilende:

”Denne Historie” er rigtig nok – har De tid til at køre en lille Tur, skal De høre mit Automobil-Radio-Anlæg i Funktion. Ryvangen sender om ca. 18 Minutter, saa kan vi nyde Musik og Sang, medens vi kører – og De har saamænd godt af at komme en lille Tur bort fra alle Deres Manuskripter,” føjer han til.

Vi entrer ”Ford”’en, der i Mellemtiden har været parkeret bag ved Trinitatis Kirke, og lægger Stor-København bag os. Ud ad Dragør til gaar Turen. Vi stopper et Øjeblik; Hr. Hansen monterer en Ramme-Antenne pas Vognen, forbinder Ledningerne mellem Antennen og en Højttaler, sætter Lamperne paa Plads og ”søger” efter Ryvangen. Der gaar nogle Minutter, saa finder vi den, og vi hører den herligste ”Messingsuppe” baaret paa Æterens Bølger.

”Saa starter vi”, siger Hr. H., ”under Musikledsagelse til Dragør Badehotel.”

Vi har en kraftig Vind imod os; dette ødelægger dog ikke ”Optagelsen”; thi Hr. H.’s fortræffelige Vindskærm luner og dækker. Musiken bliver ved, klart og tydeligt, som sad vi ikke i en ”Ford”, men nedenfor en Orkestertribune. Saa hører den op, og en Stemme lyder:

”Gladiatorernes Indtogsmarsch af – osv.”,

og atter lyder Musiken, medens de spadserende forbavset kigger efter os, da Vognen ruller ind over Dragørs toppede Brosten. Ud for Badehotellet samler sig en Skare Mennesker, der beundrende lytter til ”Hr. Hansens dygtige Orkester”, og som klapper begejstret, da Musiknumret er spillet til Ende. Smilende kvitterer Hr. H. paa Ryvang-Dirigentens Vegne. Efter et lille Ophold vender vi Dragør Ryggen og Køleren mod København. Hr. H. fortæller os, at hele Radioanlægget er ”hjemmebygget”.

”Det er min Fyraftensfornøjelse, og saa praktisk har jeg indrettet det, at jeg i en Haandevending kan demontere det af Vognen her og fortsætte Underholdningen i min Villa i Brønshøj; men derude har jeg naturligvis en stor Luftantenne.”

”Mens vi husker det, De udstiller vel paa den store Automobil Industri-Udstilling d. 15. August?” spørger vi.

”Selvfølgelig,” svarer Hr. Hansen,

”På en dansk Udstilling hører de danske Osvalds Vindskærme hjemme – det er for resten den sidste forbedrede Model, De har foran Dem.”

Medens vi taler, er vi naaet ”hjem” igen; vi bliver ”losset af”, og den smarte Fabrikant sætter Fart paa mod Haabets Allé.

 

 

Læs også om...

Interview med Gunnar Hansen - Håbets Alle 1935 - 2...

Håbets Allé. Det var sådan noget jævnt almindeligt. Sådan karakteriserer Gunnar Hansen de mennesker og den allé, som han flyttede til i 1935. Han var dengang 23 år, og nygift med Elly. Efter b [ ... ]

Læs mere...
Håbets Alle 36. Lasses æbletræ og Astrid Lindgren....

Med et uanmeldt besøg i oktober 1996 var det Astrid Lindgren selv, der røbede sin private tilknytning til Håbets Allé i årene fra 1926 til 1929 Af Søren P. Sørensen En lørdag i oktober 1996  [ ... ]

Læs mere...
Håbets Allé 12, 32, 55 og 57 - Erhverv på Håbets A...

En blandet landhandel Af Søren Peder Sørensen

Håbets Allé var fra de første år en blandet landhandel af villaer, erhvervsvirksomheder og forretninger. Stort set ethvert håndværk var repræsen [ ... ]

Læs mere...
Lidt fakta om vejens historie

Af Søren Peder Sørensen Først kom storken. Så kom børnene.
For ret beset blev Håbets Allé placeret på en mark med søhuller, græssende kreaturer og storke på jagt efter frøer.
Siden blev ma [ ... ]

Læs mere...
Andre artikler